Δικηγορικά Γραφεία

Γεωργίου Κίτσου - Ηρακλή Κίτσου & Συνεργατών

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΓΩΓΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΑΝΑΚΟΠΕΣ – ΕΓΚΛΗΣΕΙΣ – ΜΗΝΥΣΕΙΣ

Τα Δικηγορικά μας Γραφεία εδρεύουν στην πόλη της Καστοριάς και παρέχουν υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε όλους σχεδόν τους τομείς του Δικαίου, με συνεχή επιτυχία εδώ και δεκαετίες.

Η μακροχρόνια εμπειρία, η συνεχής επιστημονική κατάρτιση και το έντονο ενδιαφέρον μας για τη διασφάλιση των συμφερόντων και την επιτυχή διεκπεραίωση των υποθέσεων των εντολέων μας εξασφαλίζει τα άριστα αποτελέσματα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στη συμβουλευτική Δικηγορία, για την έγκαιρη, προληπτική διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών μας. Η άριστη φήμη των γραφείων μας αποτελεί εγγύηση των ανωτέρω!

Λόγοι για να μας εμπιστευτείτε

Eμπειρία

Η μακροχρόνια εμπειρία μας

Κατάρτιση

Η συνεχής επιστημονική κατάρτιση

Φήμη

Η άριστη φήμη των γραφείων μας

Ενδιαφέρον

Το έντονο ενδιαφέρον μας για τη διασφάλιση των συμφερόντων των εντολέων μας

Τομείς ενασχόλησης

01.

Αστικό δίκαιο

adult, mother, daughter-1807500.jpg
02.

Εμπορικό δίκαιο

laptops, meeting, businessmen-593296.jpg
03.

Δημόσιο Δίκαιο – Διοικητικό

arrangement-banknotes-rope
04.

Δίκαιο Αλλοδαπών

allodapon
05.

Ποινικό δίκαιο

gavel-with-books-old-wooden-desk
06.

Εργατικό δίκαιο

worker-write
07.

Ιατρικό δίκαιο

doctor, patient, handshake-5835366.jpg
08.

Διαμεσολάβηση

businessmen-lawyers-meeting-discuss-lawsuit-office
08.

Δίκαιο Ακινήτων

vw beetle, volkswagen, classic car-405876.jpg
Scroll to Top